Древна Тракия: мит и реалност

13-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ

3-7 септември 2017, Казанлък, България


 

Исторически музей „Искра” – гр. Казанлък е създаден на 29 юни 1901 г. като Музей за старини и изкуства. Принципът на музея е: „Каквито старини и изкуства има или се намерят в града и околията да се събират и запазват.”

Над 50 000 експоната, разпределени в девет отдела – Праистория, Античност, Средновековие, Възраждане, Нова история, Най-нова история, Етнография, Казанлъшка роза и История на музикалната култура, се съхраняват във фондовете и експозициите на музейните обекти.

Достъпните за посещения обекти, администрирани от музей „Искра“ са: Постоянната експозиция в основната сграда, Музей на розата, Етнографски комплекс, Казанлъшка гробница (един от българските паметници под егидата на ЮНЕСКО) и още пет социализирани гробници в т.н. „Долина на тракийските владетели“.

Постоянната експозиция на музея е разгърната на няколко нива, като са представени най-атрактивните, с висока научна и художествена стойност експонати от деветте отдела. Акценти в нея са колекцията от праисторически костени сърпове; находките от тракийския град Севтополис и тракийските гробници; средновековното въоръжение; експонати, свързани с борбите за независима българска църква и новобългарска просвета от епохата на Възраждането; накити и носии от Казанлъшкия край; експонати, свързани с Руско-турската война и войните за национално обединение; материали, представящи различните производства на град Казанлък от началото на ХХ в.

В Мултимедийната зала на музея се организират различни научни и обществени форуми (конференции и представяния на книги). Организират се временни изложби – с непоказвани експонати от фондовете или с гостуващи от други музеи в страната.

От десет години музеят е домакин на научния форум „Проблеми и изследвания на тракийската култура”. Плод на популяризирането на научните изследвания са издадените осем тома със същото заглавие.