Древна Тракия: мит и реалност

13-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ

3-7 септември 2017, Казанлък, България


 

Организационен комитет


проф. д-р Петър Делев (Председател)
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. д-р Тотко Стоянов
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

проф. дфн Светлана Янакиева
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

доц. д-р Анелия Божкова
Национален археологически институт с музей, БАН

доц. д-р Христо Попов
Национален археологически институт с музей, БАН

доц. д-р Майя Василева
Нов български университет

д-р Момчил Маринов (Директор)
ИМ Искра-Казалък