Древна Тракия: мит и реалност

13-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ

3-7 септември 2017, Казанлък, България


 ПЪРВО ЦИРКУЛЯРНО ПИСМО
 

Уважаеми колеги,


Това е първото циркулярно писмо за предстоящия 13 международен конгрес по тракология, който ще се проведе в град Казанлък от 3 до 7 септември 2017 г. под общото работно заглавие

Древна Тракия: мит и реалност.


В програмата на конгреса ще бъдат включени доклади, засягащи всички аспекти на и подходи към проучването на тракийската древност. Историята, археологията, изкуството, културата, езикът, религията, нумизматиката, епиграфиката и интердисциплинарните изследвания на древна Тракия и тракийското културно наследство ще бъдат сред дискутираните теми в широк хронологически обхват, от късната бронзова епоха до късната Античност. Работните езици на конгреса ще бъдат английски, немски и френски.


Програмата на конгреса предвижда пристигане в Казанлък на 3 септември 2017 г., с прием за участниците вечерта. Трите работни дни на конгреса 4, 5 и 6 септември  ще бъдат организирани в няколко секции и ще включват паузи за предвидените посещения на Казанлъшката гробница, Исторически музей „Искра“ и някои от гробниците в района на гр. Шипка. В последния конгресен ден, 7 септември, се предвижда организирането на целодневна екскурзия до археологически паметници и музеи за участниците в конгреса с възможност за избор на един от няколко предлагани маршрута.
Регистрацията за участие в конгреса ще се осъществи чрез разработвания понастоящем конгресен уебсайт, данни за който ще получите във второ циркулярно писмо. Регистрацията следва да бъде направена преди 31 декември 2016 г. и ще включва регистрационна карта и кратко резюме на предлагания доклад на един от работните езици на конгреса.


Участниците в конгреса следва да заплатят конгресна такса от 100 лева в срок до 30 април 2017 г. или 150 лева при по-късно заплащане. За млади научни работници (които няма да са навършили 35 г. възраст в началото на септември 2017 г.) конгресната такса е намалена на 60 лева преди 30 април или 90 лева след 30 април 2017 г. Начините за заплащане на конгресната такса, както и детайли за възможностите за пътуване и настаняване ще бъдат съобщени на уебсайта на конгреса.


Горещо Ви препоръчваме да разпространите настоящото циркулярно писмо до Ваши контакти у нас и в чужбина, които биха имали интерес да участват в 13 международен конгрес по тракология, както и да ни съобщите адреси на лица и институции, които смятате за подходящо да бъдат включени в списъка за конгресна кореспонденция.


Организационен комитет на 13 международен конгрес по тракология


проф. Петър Делев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

проф. Тотко Стоянов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“)

проф. Светлана Янакиева (Център по тракология, БАН)

доц. Христо Попов (Национален археологически институт с музей)

доц. Анелия Божкова (Национален археологически институт с музей)

доц. Майя Василева (Нов български университет) Момчил Маринов (Исторически музей „Искра“, Казанлък).