Древна Тракия: мит и реалност

13-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ

3-7 септември 2017, Казанлък, България


 Секретариат

 

гл. ас. д-р Маргарит Дамянов
Национален археологически институт с музей, БАН

Меглена Първин, главен уредник завеждащ отдел Археология - Античност
ИМ Искра-Казалък

гл. ас. д-р Петя Илиева
Институт за балканистика с Център по тракология, БАН

ас. д-р Юлий Емилов
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

гл. ас. д-р Юлия Цветкова
Софийски Университет "Св. Климент Охридски"