Древна Тракия: мит и реалност

13-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНГРЕС ПО ТРАКОЛОГИЯ

3-7 септември 2017, Казанлък, България


 Участниците в конгреса следва да заплатят конгресна такса от 100 лева в срок до 30 април 2017 г. или 150 лева при по-късно заплащане. За млади научни работ-ници (които няма да са навършили 35 г. възраст в началото на септември 2017 г.) конгресната такса е намалена на 60 лева преди 30 април или 90 лева след 30 април 2017 г.

За да преминете към заплащане на регистрационна такса, моля натиснете бутона "Заплащане".


Заплащане